Anuţurile de mică publicitate pot fi trimise şi la adresa de e-mail: oglinda2003@yahoo.com sau la adresa postala din Campina, Bdul Carol I nr. 27

12 iunie 2018

ANUNŢ PUBLIC

Ministerul Apărării Naţionale, prin UM 02547 Bucureşti, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea închirierii imobilului (parţial) situat în Câmpina, strada Drumul Taberei FN, judeţul Prahova, format din teren în suprafaţă de 20.000 mp şi construcţie, Pav, B cu suprafaţă construită de 117 mp, în vederea desfăşurării activităţii de creştere a animalelor şi depozitarea furajelor. 
Licitaţia are loc în ziua de 28.06.2018, ora 10.00, la sediul UM 02547 din str. Slt. Godeanu Constantin nr. 121-129, sector 1, Bucureşti.
În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de 06.07.2018, ora 10.00, la aceeaşi adresă.
Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se achiziţionează de la sediul UM 02547 Bucureşti, începând cu ziua de 15.06.2018, contra sumei de 35 lei, care se depune la casieria unităţii.
Ofertele împreună cu celelalte documente se depun la registratura unităţii militare, până la data de 27.06.2018, ora 14.00.
Garanţia de participare se exprimă în lei şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, sau prin depunere în numerar la casieria unităţii militare până la data şi ora depunerii ofertei.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii militare sau la telefon 021/6672098/ int. 132.
Şeful unităţii militare 02547 Bucureşti