Anuţurile de mică publicitate pot fi trimise şi la adresa de e-mail: oglinda2003@yahoo.com sau la adresa postala din Campina, Bdul Carol I nr. 27

5 iunie 2018

SC CONFIND SRL angajează tineri absolvenţi de liceu în vederea CALIFICARII în meseria de OPERATOR CNC (operator la maşini cu comandă numerică)

Calificarea se va desfăşura pe o perioadă de 6 luni, în baza unui Contract de Adaptare Profesională, anexă la Contractul Individual de Muncă.
La finalizarea cursului, în funcţie de rezultatele obţinute, absolvenţii vor fi definitivaţi pe postul de Operator CNC.
Încetarea Contractului Individual de Muncă din iniţiativa absolventului în termen de 3 (trei) ani de la terminarea cursului, va conduce la reţinerea cheltuielilor de şcolarizare şi instruire, proporţional cu timpul nelucrat.
Cei interesaţi pot depune o cerere în acest sens însoţită de o copie CI, la sediul societăţii din Câmpina, str. Progresului, nr.2 sau pe adresele de e-mail crasanu@confind.ro şi/sau cvasile@confind.ro

Menţiune: doar cei selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi telefonic.