Anuţurile de mică publicitate pot fi trimise şi la adresa de e-mail: oglinda2003@yahoo.com sau la adresa postala din Campina, Bdul Carol I nr. 27

8 iunie 2018

SC NEPTUN SA angajează personal în vederea calificării

SC NEPTUN SA angajează personal în vederea calificării in meseriile de :

· Frezor dantură, caneluri
· Rectificator dantură, interior, exterior
· Operator CNC

Calificarea se va desfăşura în cadrul societăţii în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durata determinată de 6 luni şi a unui contract de adaptare/ formare profesională, anexă la contractual individual de muncă.
Pe perioada contractuală, candidaţii vor fi pregătiţi teoretic, practic şi evaluaţi periodic în vederea definitivării pe un post într-una din meseriile enumerate mai sus .
Cerinţe :
- Absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat;
- Fără cerinţe de vechime sau experienţă în muncă;
- Domiciliul în Câmpina sau zonele limitrofe.

Cei interesaţi vor depune o cerere şi un CV la sediul firmei din Câmpina, str. Bobâlna, nr.57-63, jud. Prahova sau la adresa de email : office@neptun-gears.ro, până la data de 31.07.2018.

Candidaţii selecţionaţi vor fi contactaţi telefonic la numărul menţionat în cerere şi CV.