18 iulie 2022

ANUNȚ PUBLIC

 Pierdut certificat de înregistrare al SC DRC & CAT CONSTRUCT SRL, cu sediul în comuna Adunați, jud. Prahova, înregistrată la RC sub nr. J29/ 876/ 2019, CUI 40603760. 

Îl declar nul.