03 august 2022

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

CRISTICĂ FLORIN anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: “Intocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta, garaj, anexa, refacere imprejmuire, organizare de santier si bransamente”, amplasat în judetul Prahova, muncipiul Campina, strada Rezervoarelor nr.62 (zona pct. Varful Muscelului), de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. 

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.