31 octombrie 2022

SOMAȚIE PRIVIND SUCCESIUNEA DEFUNCTEI BREZEANU AURICA (CÂMPINA)

Moștenitorii legali sau testamentari ai defunctei BREZEANU AURICA, decedată la data de 16.04.2021, cu ultimul domiciliu în municipiul Câmpina, str. Țițeiului, nr. 16, județul Prahova, sunt somați să se prezinte la sediul acestui birou notarial la data de 19 decembrie 2022, ora 09.00, pentru a participa la succesiunea privind pe defuncta BREZEANU AURICA, decedată la data de 16.04.2021, cu ultimul domiciliu în municipiul Câmpina, str. Țițeiului, nr. 16, județul Prahova.

TOTODATĂ, VĂ INFORMĂM CĂ, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE LA TERMENUL STABILIT NU SE PREZINTĂ NICIUN SUCCESIBIL, SUCCESIUNEA VA FI DECLARATĂ VACANTĂ, TOATE BUNURILE DEFUNCTEI URMÂND SĂ INTRE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA.