14 decembrie 2022

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

 Lia Bobolia Touring  SRL - în faliment,  CIF 25221210, cu sediul în sat Bobolia, com. Poiana Câmpina, nr. 57 B, jud. Prahova, număr ORC J29/390/2009, prin lichidator judiciar CII Dogeanu Olga, telefon 0722610833, organizează în data de 28.12.2022, orele 14:00, la adresa din Câmpina, str. Griviţei, nr. 65, LICITAŢIE PUBLICĂ cu strigare pentru valorificarea imobilului aflat în patrimoniul debitoarei, situat în satul Bobolia, com. Poiana Câmpina, nr. 57B, compus din  clădire C1– pensiune turistică D+P+E cu suprafaţă construită desfăşurată de 775 mp şi clădire C2 - foişor cu suprafaţă construită construită desfăşurată de 19 mp, identificate cu numărul cadastral 20696 din CF 20696 Poiana Câmpina, la preţul de pornire de 154.674 euro, plus TVA. 

Înscrierea la licitaţie se face cel mai târziu la ora 16:00 în ziua precedentă desfăşurării licitaţiei. Garanţia de participare este de 10% iar pasul de licitaţie este de 1% raportate la preţul de pornire. Caietul de sarcini se procură în zilele lucrătoare, între orele 12.00-16.00, contra sumei de 595 lei, şi include taxa de participare. 

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în aceleaşi condiţii, în zilua de 04.01.2023, la aceeaşi oră şi adresă. Menționăm că terenul pe care sunt amplasate cele două clădiri,  în suprafață de 1616 mp, este scos la licitație în dosarul de executare silită nr. 1169/2015 la BEJ Mușat Ioan, cu sediul în Ploieşti, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, bl. B, et. 1, ap. 3, proprietarii terenului fiind executați silit de creditorul CEC Bank Sucursala Ploiești, prețul de pornire la licitație al terenului fiind de 66.400 lei și reprezentând 75% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare întocmit în cadrul proceduriide executare silită.