Anuţurile de mică publicitate pot fi trimise şi la adresa de e-mail: oglinda2003@yahoo.com sau la adresa postala din Campina, Bdul Carol I nr. 27

14 mai 2019

SC LE GRAND G&G SRL, societate de construcţii, ANGAJEAZĂ

  • DULGHER
  • FIERAR
  • ZIDAR
  • RIGIPSAR
  • ZUGRAV
Cerinţe: 
- calificare
- experienţă în domeniu
- seriozitate
Se oferă:
- salarizare: de la 2.800 lei net
Persoanele interesate pot depune CV-ul la e-mail: legrandgng@gmail.com

Relaţii la telefon: 0732.562.667

Societate comercială angajează ECONOMIST (FINANCIAR-CONTABIL)

Cerinţe:
· Studii superioare economice (Contabilitate şi informatică de gestiune sau Finanţe bănci);
· Vechime minim 5 ani în domeniul Financiar-Contabil 
· Cunoştinţe temeinice ale legislaţiei în vigoare privind domeniul financiar-contabil;
· Cunoştinţe şi abilităţi de operare PC: MS Office, programe de gestiune financiar-contabilă. Cunoaşterea programului de contabilitate WizCount, constituie un avantaj.
· Persoană dornică să se dezvolte profesional în cadrul companiei noastre, ordonată şi responsabilă, având o gândire analitică;
· Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor economice, financiare şi sociale, receptivitate, spirit de echipă; 
· Spirit de observaţie, stabilitate şi mobilitate a atenţiei.
· Abilitatea de a lucra cu termene limită (deadline-uri);


Oferta:
• oportunităţi de dezvoltare profesională într-un mediu de lucru dinamic, stimulativ;
• pachet salarial motivant, în acord cu performanţa.


Mai multe detalii la telefon: 0244.333.557
CV-urile se pot transmite la: office@metaleuroest.ro

Promoţia lunii mai la CLARFON


13 mai 2019

Programul de ridicare a deşeurilor periculoase şi voluminoase în Câmpina şi Băicoi

FLORICON SALUB SRL vă informează că în anul 2019, în municipiul Câmpina şi în oraşul Băicoi, se vor desfăşura campaniile periodice de colectare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere (deşeuri de ambalaje de la produse de igienizare, de exemplu: recipientele de la deodorante, spray-uri, diverse cosmetice, şampoane, săpunuri, detergenţi, alte produse de curăţenie), ambalaje de la vopsea pe bază de ulei/ solvenţi (cutii de vopsea, recipiente de la diluanţi/ uleiuri auto) spray-uri, baterii şi acumulatori portabili, becuri, tuburi fluorescente, tuburi halogen, respectiv a deşeurilor voluminoase (mobilier uzat: canapele, mese, scaune; deşeuri de echipamente electrice şi electronice).
Deşeurile periculoase din deşeurile menajere se vor colecta direct de la utilizatori, prin sistemul din poartă în poartă, în zilele programate. Menţionăm că utilizatorii trebuie să scoată aceste deşeuri în faţa proprietăţii înainte de ora 08.00, în ziua programată.
Deşeurile voluminoase se vor colecta în zilele programate pe baza de comandă telefonică la numărul 0751 072 104, iar solicitările telefonice se vor face anterior datei programate, de luni-vineri,  în intervalul orar 8.00 -14.00.


Aflaţi şi programul celorlalte localităţi arondate Zonei 7 - Câmpina.

7 mai 2019

Fabrică de microbuze din Câmpina ANGAJEAZĂ PERSONAL


Căutam: 
• Muncitor necalificat 
• Sudor
• Tinichigiu 
• Vopsitor
• Electrician 
• Montator subansamble 
• Tapiţer 
• Tâmplar

Oferim:
• Loc de muncă stabil și sigur
• Salarizare motivantă, corelată cu gradul de implicare în muncă
• Bonuri de masă
• Masă caldă la prânz
• Decontare transport pentru persoanele din alte localităţi
• Program flexibil adaptat la viaţa de zi cu zi
• Standarde internaţionale de activitate
• Seriozitate, transparenţă şi respect

Specificaţii angajare:
• Studii medii
• Experienţa nu este necesară

Pentru mai multe detalii, vă așteptăm la sediul firmei noastre din Câmpina, strada Sălaj, numărul 22 (fosta poartă IRA - vis a vis de hotel Montana).

Telefon: 0720 537 665

SC ROBALL CÂMPINA SRL ANGAJEAZĂ PERSONAL

PENTRU URMĂTOARELE POSTURI VACANTE:

• stivuitorist
• operator calitate flux (sortator - ambalator)
• operatori maşini încapsulat


Depunerea CV-urilor se va face la sediul societăţii din Câmpina, str. Lt. col. Erou Oprescu Adrian, nr. 26.

6 mai 2019

ANUNȚ PUBLIC

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, cu sediul în Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor 82-84, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Apărare mal stâng Teleajen în lungul polderului Văleni, propus a fi amplasat în satul Drajna de Jos, județul Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecţia mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.23 aprilie 2019

Programul de ridicare a deşeurilor periculoase/ voluminoase în Zona 7 - Câmpina

FLORICON SALUB SRL vă informează că în anul 2019 va desfăşura, în aria de operare Zona 7- Câmpina, campaniile periodice de colectare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere (deşeuri de ambalaje de la produse de igienizare, de exemplu: recipientele de la deodorante, spray-uri, diverse cosmetice, şampoane, săpunuri, detergenţi, alte produse de curăţenie), ambalaje de la vopsea pe bază de ulei/ solvenţi (cutii de vopsea, recipiente de la diluanţi/ uleiuri auto, spray-uri, baterii şi acumulatori portabili), respectiv a deşeurilor voluminoase (mobilier uzat: canapele, mese, scaune; deşeuri de echipamente electrice şi electronice).
Deşeurile periculoase din deşeurile menajere se vor colecta direct de la utilizatori prin "sistemul din poartă în poartă”, în zilele programate. Menţionăm că utilizatorii trebuie să scoată aceste deşeuri în faţa proprietăţii înainte de ora 08.00, în ziua programată. Deşeurile voluminoase se vor colecta în zilele programate, ridicarea acestora se va face pe bază de comandă telefonică la numărul 0751 072 104, iar solicitările telefonice se vor face anterior datei programate, de luni-vineri, în intervalul orar 8.00 -14.00.
Programul pentru municipiul Câmpina va fi definitivat în luna mai. 


29 ianuarie 2019

DE VÂNZARE CĂMINUL DE NEFAMILIŞTI BĂICOI

Adresa: Băicoi, str. Lebedei, F.N., colț cu strada Schelei.
Supr. teren: 499 m.p.
Supr. construită (amprenta la sol): 270 m.p.
Supr. desfășurată: 1350 m.p.
Bloc cu regim de înălțime P + 4E + subsol tehnic
Centrală termică anexată clădirii


Preț: 295.000 € +TVA
Relaţii la telefon: 0725.828.508

22 ianuarie 2019

Villa Barbizon angajează: barman, ospătar, bucătar


Relaţii la tel. 0765.626.563
Câmpina, str. Vasile Alecsandri nr. 11

Clădiri monumentale de vânzare în Câmpina


Imobilul 1: Str. Schelelor nr. 13 (demisol, parter, etaj). Fosta cantină a Schelei Petrom Câmpina.
Supr. teren: 2180 m.p.; Supr. imobil: 924 m.p. (supr. desfășurată). PREŢ: 254.000 € + TVA


Imobilul 2: Str. Schelelor nr. 7 (demisol, parter, etaj). Fosta clădire a Petrom în care au funcționat Tipografia și Laboratoarele. Supr. teren: 5113 m.p.; Supr. imobil: 3152 m.p. (supr. desfășurată)
PREŢ: 370.000 € + TVA

Telefon de contact: 0730.186.425 

12 decembrie 2018

Pentru protejarea mediului şi reducerea costurilor dvs. de colectare, FLORICON SALUB vă invită să colectaţi selectiv!

  • în CONTAINERUL ALBASTRU,  destinat deşeurilor de hârtie şi carton,  se vor depune doar: pungi de hârtie, cutii de carton, maculatură (reviste, ziare, cărţi), ambalaje de carton de la sucuri/ lactate/ diverse alimente; NU SE VOR DEPUNE: deşeuri de hârtie şi carton contaminate/ foarte murdare, hârtie cerată. 
  • în CONTAINERUL GALBEN, destinat deşeurilor de plastic şi metal, se vor depune  doar: PET-uri („sticle din plastic”), doze de aluminiu, conserve din metal, recipiente din plastic de la bauturi/ lactate/ cosmetice; NU SE VOR DEPUNE: seringi, jucării şi folii de aluminiu, ambalaje metalice contaminate cu vopsele/ diluanţi/uleiuri/ combustibili;
  • în CONTAINERUL VERDE, destinat deşeurilor de sticlă, se vor depune numai sticle şi borcane; NU SE VOR DEPUNE: becuri, neoane, veselă, porţelan, geam şi termopan.
   

ESTE INTERZISĂ DEPUNEREA ÎN/ LÂNGĂ CONTAINERELE PENTRU DEŞEURI RECICLABILE A URMĂTOARELOR TIPURI DE DEŞEURI: DEŞEURI MENAJERE, DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII/ DEMOLĂRI, CADAVRE DE ANIMALE, DEŞEURI VEGETALE (conform legislaţiei în vigoare, nerespectarea destinaţiei containerelor pentru deşeurile reciclabile se sancţionează de către organele abilitate).
Legislaţia de mediu în vigoare promovează compostarea deşeurilor organice în gospodării ca fiind soluţia ideală pentru reducerea cantităţilor de deşeuri menajere ajunse în depozite; deşeurile pretabile pentru compostare sunt: resturile de legume şi de fructe, zaţ de cafea, frunze ceai, coaja de ouă; deşeuri vegetale de grădina: crengi, frunze, iarbă, bucăţi de lemn netratat (mărunţit), flori, fructe.