11 august 2022

SC Manro SRL Câmpina angajează Inginer Instalații Electrice

CERINȚE: 

 • Absolvent facultate profil electric (electrica, electrotehnica, energetica, instalatii pentru constructii)
 • Experienta minimum 3 ani pe o pozitie similara in domeniul instalatiilor electrice
 • Cunostinte MS Office (Word, Excel, PowerPoint), ACAD
 • Cunostinte dе limba engleza
 • Bune abilitati dе comunicare si organizare; persoană serioasă, sociabilă, receptivă, organizată, atentă la detalii, responsabilă, dinamică, cu capacitate de adaptare și de a lucra în echipă; disponibilitate la program prelungit.
 • Autorizat ANRE –constituie un avantaj

 

RESPONSABILITĂȚI:

 • studiaza documentatia (caiete de sarcini, fise de date, planuri, memoriu tehnic) predata de beneficiar sau pusa la dispozitie de colegii din departament;
 • stabileste strategia pentru intocmirea documentatiei de prezentare a ofertei, tinand cont de cerintele transmise si politica firmei pentru intocmirea ofertelor;
 • contacteaza si negociaza conditii comerciale cu furnizorii;
 • intocmeste oferta tehnico-economica in conformitate cu cerintele documentatiei primite;
 • raspunde tuturor solicitarilor beneficiarului in vederea transmiterii clarificarilor pentru oferta predata catre acesta;
 • participa, daca este solicitat, la toate negocierile ce vizeaza sustinerea ofertei tehnice;
 • urmarirea proiectelor;
 • intocmirea graficelor de executie;
 • intocmirea Propunerelor Tehnice, Planul Calitatii sau alte necesare pentru dosarul de oferta;
 • intocmirea documentatiei aferente Cartii Constructiei (in colaborare cu celelalte departamente, inclusiv procese verbale de lucrari).

 Oferim pachet salarial atractiv, bonuri de masă, decontarea transportului și condiții de muncă moderne.

CV-urile pot fi transmise la adresa e-mail: office@manro-lighting.ro sau direct la sediul din Campina, str. Grivitei, nr. 81, județul Prahova.

Pentru relații suplimentare - telefon: 0244.375.325.

09 august 2022

CÂMPINA - SPAȚIU COMERCIAL DE ÎNCHIRIAT

ÎNCHIRIEZ spatiu comercial în suprafață de 120 mp și 30 mp terasă
Locația: strada Griviței 30A, municipiul Câmpina


Relații la telefon: 0730.00.25.33

03 august 2022

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

CRISTICĂ FLORIN anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: “Intocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta, garaj, anexa, refacere imprejmuire, organizare de santier si bransamente”, amplasat în judetul Prahova, muncipiul Campina, strada Rezervoarelor nr.62 (zona pct. Varful Muscelului), de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. 

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

02 august 2022

Program colectare deșeuri în ziua de 15 August - Sf. Maria

ÎN ATENTIA ABONATILOR FLORICON SALUB S.R.L. DIN

· CAMPINA
· COMARNIC
· BREAZA
· BAICOI
· SECARIA
Programul de colectare a deseurilor menajere in ziua Sarbatorii religioase de Sf. Maria – 15 august 2022, se va desfasura normal.


IN ATENTIA ABONATILOR FLORICON SALUB S.R.L. DIN

· TELEGA

Programul de colectare a deseurilor menajere in ziua Sarbatorii religioase de Sf. Maria – 15 august 2022, va fi urmatorul:
- 15 august 2022 – zi liberă, programul de colectare al acestei zile se va efectua pe data de 13 august 2022.
In restul zilelor, se va desfasura program normal de colectare a deseurilor.
22 iulie 2022

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC BAUELEMENTE REINVEST SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului demediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALA MULTIFUNCTIONALA-PRODUCTIE, DEPOZITARE, ADMINISTRATIV, PLATFORME BETONATE EXTERIOARE, AMENAJARI INCINTA, IMPREJMUIRE, propus a fi amplasat in LOC. BAICOI, STR.9 MAI, NR.120. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM PRAHOVA - PLOIESTI, STR.GHE. GR. CANTACUZINO, NR.306 si la sediul SC BAUELEMENTE REINVEST SRL, in zilele de L-V, intre orele 09.00-13.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM PRAHOVA. 
Informarea publicului se face de catre titular prin publicare in presa nationala sau locala si prin afisarea acestuia la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autoritatii administratiei publice locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

21 iulie 2022

Anunț reluare de vânzare

1. Informaţii generale privind vânzatorul:
Primăria comunei Cornu, cu sediul în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.16 , Judeţul Prahova, cod fiscal:2845680, cod poştal 107180, tel:0244367461, fax: 0244367402, e-mail : primariacornu@gmail.com, registratura@primariacornu.ro, persoane de contact: Nistorică Alina și Iancu Daniela.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica:
- teren intravilan fâneață, situat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, punctul Aniniș, județul Prahova, în suprafaţă de 297 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Cornu, cu nr.cadastral 21091.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G.nr.57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.27 din data de 29.04.2022.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Comunei Cornu.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice al Comunei Cornu, comuna Cornu, sat Cornu de Jos nr.16, judeţul Prahova, telefon: 0244367461.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 150 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Cornu sau prin virament bancar în contul de Trezorerie RO71TREZ5225006XXX000075, deschis la Trezoreria Câmpina, CUI: 2845680.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.08.2022, ora 13.00.

4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.08.2022, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Cornu, comuna Cornu, sat Cornu de Jos nr.16, judeţul Prahova, Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.08.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Cornu, comuna Cornu, sat Cornu de Jos nr.16, judeţul Prahova.

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Prahova – Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal, localitatea Ploieşti, strada Văleni nr.44, judeţul Prahova, cod poștal: 100031, telefon: 0244544781, fax: 0244529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 21.07.2022.

Neptun SA Câmpina angajează: INGINERI PROIECTANȚI/ TEHNOLOGI, INGINER AUTOMATIZĂRI, REPREZENTANT COMERCIAL

INGINERI PROIECTANȚI / TEHNOLOGI

Cerinte de angajare:
- Absolventi studii superioare in domeniul tehnic mecanic - preferabil specialitatea TCM / Masini Unelte;
- Experienta de minim 2 ani lucrati in proiectare;
- Cunostinte in proiectarea constructiva de mecanisme, reductoare, angrenaje;
- Cunostinte Autocad, Autodesc, Inventor;
- Cunostinte de tehnologia materialelor; tratamente termice, planuri tehnologice
- Domiciliul in zona.

INGINER AUTOMATIZĂRI

Cerinte de angajare:
- Absolventi de studii superioare in domeniul: AUTOMATICA – Automatizari Industriale, Electronica, Electrotehnica, etc.
- Experienta de minim 3 ani lucrati in activitatea de intretinere si reparatii masini unelte cu comanda numerica (CNC);
- Cunostinte avansate in domeniul automatizarilor industriale;
- Carnet de conducere cat B si cunostinte de lb. engleza - avantaj
- Domiciliul in zona.

REPREZENTANT COMERCIAL

Cerinte de angajare:
- Cunostinte tehnice de baza in domeniul transmisiilor mecanice;
- Experienta in domeniul vanzarii de produse industriale;
- Cunoștințe avansate de limba engleză;
- Permis de conducere ctg B;
- Domiciliul in zona.

Persoanele interesate pot depune CV-ul la sediul societatii sau pe email resurseumane@neptun-gears.ro.
Candidatii selectati vor fi contactati telefonic.

18 iulie 2022

ANUNȚ PUBLIC

 Pierdut certificat de înregistrare al SC DRC & CAT CONSTRUCT SRL, cu sediul în comuna Adunați, jud. Prahova, înregistrată la RC sub nr. J29/ 876/ 2019, CUI 40603760. 

Îl declar nul. 

12 iulie 2022

Societatea CONFIND SRL Câmpina ANGAJEAZĂ

· ȘEF ȘANTIER
· ȘOFER PROFESIONIST (categ. B, C, D, E)
· ȘOFER AUTOMACARAGIU

Se oferă:
- salariu motivant
- diurna / tichete de masa
- decontare transport la si de la domiciliu


Cei interesati vor depune un Curriculum Vitae insotit de o Cerere de angajare la sediul societatii din Campina, str. Progresului, nr. 2 sau la adresa de e-mail crasanu@confind.ro.11 iulie 2022

NEPTUN SA Câmpina angajează pentru stațiile de carburanți ETU OIL & GAS

· CASIER
· FEMEIE DE SERVICIU / LUCRĂTOR ÎN BUCĂTĂRIE


Conditii de angajare:

- Abilitati de comunicare si relationare, aspect fizic placut si ingrijit;
- Absolventi de scoli profesionale, cursuri calificare;
- Experienta in domeniu constituie avantaj;
- Disponibilitate de lucru in weekend si in ture;
- Domiciliul in Campina sau localitatile invecinate.

Beneficii: salariu motivant, spor de noapte, spor de weekend, tichete de masa, decontare transport, prime si bonusuri.

Persoanele interesate pot depune CV-ul la sediul societatii sau pe email resurseumane@neptun-gears.ro.
Candidatii selectati vor fi contactati telefonic .
08 iulie 2022

NEPTUN SA Câmpina angajează INSTALATOR

Condiții de angajare:

- Absolventi de scoli profesionale, cursuri calificare;
- Experienta in domeniu constituie avantaj;
- Permis de conducere cat. B;
- Domiciliul in Campina sau localitatile invecinate.


Beneficii: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport, prime.

Persoanele interesate pot depune CV-ul la sediul societatii sau pe email resurseumane@neptun-gears.ro.
Candidatii selectati vor fi contactati telefonic.

ANUNȚ PUBLIC

CRISTICA FLORIN,  având sediul in judetul Ilfov, localitatea comuna Corbeanca, strada Orhideelor nr 14, titular al planului/ programului “Intocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta, garaj, anexa, refacere imprejmuire, organizare de santier si bransamente”, propus a fi amplasat in localitatea Municipiul Campina Str. Rezervoarelor, nr. 62, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 9.00 – 13.00.
Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

07 iulie 2022

ANUNȚ PUBLIC

CRISTICA FLORIN avand domiciliul in judetul Ilfov, localitatea Ostratu, comuna Corbeanca, strada Orhideelor nr. 14, titular al planului / programului “Intocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta, garaj, anexa, refacere imprejmuire, organizare de santier si bransamente”, propus a fi amplasat in localitatea Municipiul Campina, Str. Rezervoarelor, nr.62, anunta proprietarii invecinati ai acestui teren asupra depunerii intentiei de elaborare a planului urbanistic de detaliu.
Toti proprietarii invecinati ai acestui teren sunt invitati sa transmita informatii si propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic de detaliu in perioada 05.07.2022 – 19.07.2022 intre orele 9 – 14, pe adresa Mun. Campina, B-dul Culturii nr. 18, telefon 0244/336134, int.218, fax 0244/371458, e-mail: consultarea_populatiei@primariacampina.ro
Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii impactului investitiei asupra proprietarilor invecinati.05 iulie 2022

ANUNȚ PUBLIC

CRISTICA FLORIN, având sediul in judetul Ilfov, localitatea comuna Corbeanca, strada Orhideelor nr 14, titular al planului/ programului “Intocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta, garaj, anexa, refacere imprejmuire, organizare de santier si bransamente”, propus a fi amplasat in localitatea Municipiul Campina Str. Rezervoarelor, nr. 62m anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .
Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

29 iunie 2022

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind:

Primăria comunei Cornu,cu sediul în comuna Cornu, satCornu de Jos, nr.16 ,Judeţul Prahova, cod fiscal:2845680, cod poştal 107180, tel:0244367461, fax: 0244367402, e-mail : primariacornu@gmail.com, registratura@primariacornu.ro, persoane de contact: Nistorică Alinași Iancu Daniela.

2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica :
Clădire-vestiar (P+E) cu suprafaţă desfășurată de111 mp și teren cu suprafaţă de 286 mp, situateîn comuna Cornu, sat Cornu de Jos,strada Stadionului, f.n., județul Prahova, cu nr.cadastral32491, aparţinând domeniului privat a Comunei Cornu.
Închirierea se face conform art.333, art. 335 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi Hotărârii Consiliului Local nr.37/23.06.2022.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire : se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Comunei Cornu.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, tel: 0244367461, comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.16, judeţul Prahova.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru constituirea garanției de participare,potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 500 lei se poate achita cu numerar la casieria Comunei Cornu sau prin virament bancar în contul de Trezorerie RO71TREZ5225006XXX000075, deschis la Trezoreria Câmpina, cod fiscal 2845680.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:14.07.2022,ora 13.00.

4.Informaţii privind ofertele :
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor:22.07.2022,ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.16, judeţul Prahova, Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta : 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
25.07.2022, ora 10.00, comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.16, judeţul Prahova.

6. Denumire , adresă , nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Prahova – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, strada Valeni, nr. 44, Ploieşti, judeţul Prahova, cod postal: 100031, tel: 0244/ 544781 , fax: 0244/ 529107, E-mail:tr-ph-contencios@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate : 29.06.2022.