03 februarie 2023

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

Lia Bobolia Touring SRL-în faliment, CIF 25221210, cu sediul în sat Bobolia, com. Poiana Câmpina, nr. 57B, jud. Prahova, număr ORC J29/390/2009, prin lichidator judiciar CII Dogeanu Olga, telefon 0722610833, organizează în data de 14.02.2023, orele 14:00, la adresa din Câmpina, str. Griviţei, nr. 65, LICITAŢIE PUBLICĂ cu strigare pentru valorificarea imobilului aflat în patrimoniul debitoarei, situat în satul Bobolia, com. Poiana Câmpina, nr. 57B, compus din clădire C1– pensiune turistică D+P+E cu suprafaţă construită desfăşurată de 775 mp şi clădire C2 - foişor cu suprafaţă construită construită desfăşurată de 19 mp, identificate cu numărul cadastral 20696 din CF 20696 Poiana Câmpina, la preţul de pornire de 141.785 euro, plus TVA (reprezentând 55% din valoarea de evaluare).
Înscrierea la licitaţie se face cel mai târziu la ora 16:00 în ziua precedentă desfăşurării licitaţiei.
Garanţia de participare este de 10% iar pasul de licitaţie este de 1% raportate la preţul de pornire.
Caietul de sarcini se procură în zilele lucrătoare, între orele 12.00-16.00, contra sumei de 595 lei, şi include taxa de participare. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în aceleaşi condiţii, în zilele de 22.02.2023 şi 01.03.2023, la aceeaşi oră şi adresă.
Menționăm că terenul pe care sunt amplasate cele două clădiri, în suprafață de 1616 mp, este scos la licitație în dosarul de executare silită nr. 1169/2015 la BEJ Mușat Ioan, cu sediul în Ploieşti, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, bl. B, et. 1, ap. 3, proprietarii terenului fiind executați silit de creditorul CEC Bank Sucursala Ploiești, prețul de pornire la licitație al terenului fiind de 66.400 lei șireprezentând 75% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare întocmit în cadrul proceduriide executare silită.

26 ianuarie 2023

CONFIND CÂMPINA ANGAJEAZĂ TINERI ÎN VEDEREA CALIFICĂRII

Societatea Confind SRL din Câmpina angajează tineri absolvenți de liceu - băieți și/ sau fete (cu sau fără bacalaureat), în vederea CALIFICĂRII în meseria de OPERATOR CNC (operator la mașini cu comandă numerică).
Calificarea se va desfășura pe o perioadă de minim 6 luni, în baza unui Contract de Adaptare Profesională, anexă la Contractul Individual de Muncă.

Pe perioada cursului se asigură: 
- salariu net minim 2.500 lei
- tichete de masă de 20 lei/ zi
- decontare transport la nivel de abonament pentru cei care sunt din localitățile învecinate Câmpinei.

La finalizarea cursului, în funcție de rezultatele obținute, absolvenții vor fi definitivați pe postul de Operator CNC.

Cei interesați pot depune o cerere în acest sens, însoțită de o copie CI, la sediul societății sau pe adresa de e-mail: crasanu@confind.ro

CONFIND CÂMPINA ANGAJEAZĂ OPERATORI CNC

Beneficii:
 
- venit net (în funcție de experiență) - peste 3.500 lei
- tichete de masă, 20 lei/ zi
- decontare transport la și de la domiciliu – la nivel de abonament
- bonusuri ocazionale

 

Cei interesați vor depune o Cerere de angajare la sediul societății din Câmpina, str. Progresului, nr. 2 sau la adresa de e-mail: crasanu@confind.ro, însoțită de un CURRICULUM VITAE.

Relații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0726.111.264.

17 ianuarie 2023

IRISH RESORT Sinaia angajează ajutor de bucătar

Așteptăm CV-urile dumneavoastră la sediul societății din Sinaia, B-dul Carol I, nr. 18, judet Prahova sau pe adresa de email: irishresort@gmail.com12 ianuarie 2023

NEPTUN SA Câmpina angajează CASIER pentru stațiile de carburanți ETU OIL & GAS și pentru Restaurant OZN - DN1 Cornu

Conditii de angajare:

- Abilitati de comunicare si relationare, aspect fizic placut si ingrijit;
- Absolventi de scoli profesionale, cursuri calificare;
- Experienta in domeniu constituie avantaj;
- Disponibilitate de lucru in weekend si in ture;
- Domiciliul in Campina sau localitatile invecinate.


Beneficii:
 salariu motivant, spor de noapte, spor de weekend, tichete de masa, decontare transport, prime si bonusuri.

Persoanele interesate pot depune CV-ul la sediul societatii sau pe email resurseumane@neptun-gears.ro.
Candidatii selectati vor fi contactati telefonic.

10 ianuarie 2023

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SPPEH HIDROELECTRICA SA, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, titular al proiectului "Reparații disipator de energie baraj Sinaia", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "Reparații disipator de energie baraj Sinaia 0" propus a fi amplasat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe. Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri - Vineri între orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

09 ianuarie 2023

A început reînnoirea contractelor de salubrizare cu Floricon Salub

Ca urmare a intrării în vigoare la nivelul Municipiului Câmpina, începând cu 01.01.2023, a prevederilor contractului nr. 888A/05.06.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor” Prahova (în continuare ADI Prahova), în perioada DECEMBRIE 2022 - IANUARIE 2023 se va proceda la reînnoirea tuturor „contractelor de prestare a serviciului public de salubrizare” pentru persoanele fizice /juridice/ asociații de proprietari.

Activitatea se va desfășura prin intermediul reprezentanților împuterniciți ai operatorului Floricon Salub SRL, prin corespondență electronică, după caz (email: contracte@floricon.ro) și/ sau prin prezența directă a utilizatorilor serviciului la sediul/ caseria operatorului, astfel: 
  • Sediu Floricon Salub: Str. Oborului, nr.6.  Program: LUNI – VINERI (8.00 – 15.30) 
  • Casieria Floricon Salub: Str. Carol I, nr. 81 A. Program: LUNI – MIERCURI – VINERI (8.00 - 16.00); MARTI - JOI (8.00 - 18.00)

05 ianuarie 2023

Floricon Salub Câmpina angajează DISPECER SALUBRIZARE

Cerințe:
- studii obligatorii: minim 12 clase (cunoștințele în domeniu constituie un avantaj);
- coordonarea serviciului de salubritate menajeră.


Candidații interesați se pot prezenta la sediul firmei sau pot trimite un CV la fax: 0244-375.151 sau la e-mail: office@floricon.ro.
Compania își rezervă dreptul de a testa competețele declarate de către candidați.

Floricon Salub: Câmpina, strada Oborului nr. 6.
Tel. 0244-336.730; 0244-375.151; 0754-039.929

14 decembrie 2022

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

 Lia Bobolia Touring  SRL - în faliment,  CIF 25221210, cu sediul în sat Bobolia, com. Poiana Câmpina, nr. 57 B, jud. Prahova, număr ORC J29/390/2009, prin lichidator judiciar CII Dogeanu Olga, telefon 0722610833, organizează în data de 28.12.2022, orele 14:00, la adresa din Câmpina, str. Griviţei, nr. 65, LICITAŢIE PUBLICĂ cu strigare pentru valorificarea imobilului aflat în patrimoniul debitoarei, situat în satul Bobolia, com. Poiana Câmpina, nr. 57B, compus din  clădire C1– pensiune turistică D+P+E cu suprafaţă construită desfăşurată de 775 mp şi clădire C2 - foişor cu suprafaţă construită construită desfăşurată de 19 mp, identificate cu numărul cadastral 20696 din CF 20696 Poiana Câmpina, la preţul de pornire de 154.674 euro, plus TVA. 

Înscrierea la licitaţie se face cel mai târziu la ora 16:00 în ziua precedentă desfăşurării licitaţiei. Garanţia de participare este de 10% iar pasul de licitaţie este de 1% raportate la preţul de pornire. Caietul de sarcini se procură în zilele lucrătoare, între orele 12.00-16.00, contra sumei de 595 lei, şi include taxa de participare. 

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în aceleaşi condiţii, în zilua de 04.01.2023, la aceeaşi oră şi adresă. Menționăm că terenul pe care sunt amplasate cele două clădiri,  în suprafață de 1616 mp, este scos la licitație în dosarul de executare silită nr. 1169/2015 la BEJ Mușat Ioan, cu sediul în Ploieşti, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, bl. B, et. 1, ap. 3, proprietarii terenului fiind executați silit de creditorul CEC Bank Sucursala Ploiești, prețul de pornire la licitație al terenului fiind de 66.400 lei și reprezentând 75% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare întocmit în cadrul proceduriide executare silită.  

12 decembrie 2022

16 noiembrie 2022

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

 Lia Bobolia Touring  SRL-în faliment,  CIF 25221210, cu sediul în sat Bobolia, com. Poiana Câmpina, nr. 57B, jud. Prahova, număr ORC J29/390/2009, prin lichidator judiciar CII Dogeanu Olga, telefon 0722610833, organizează în data de 25.11.2022, orele 10:30, la adresa din Câmpina, str. Griviţei, nr. 65, LICITAŢIE PUBLICĂ cu strigare pentru valorificarea imobilului aflat în patrimoniul debitoarei, situat în satul Bobolia, com. Poiana Câmpina, nr. 57B, compus din  clădire C1– pensiune turistică D+P+E cu suprafaţă construită desfăşurată de 775 mp şi clădire C2 - foişor cu suprafaţă construită construită desfăşurată de 19 mp, identificate cu numărul cadastral 20696 din CF 20696 Poiana Câmpina, la preţul de pornire de 167.564 euro, plus TVA. 

31 octombrie 2022

SOMAȚIE PRIVIND SUCCESIUNEA DEFUNCTEI BREZEANU AURICA (CÂMPINA)

Moștenitorii legali sau testamentari ai defunctei BREZEANU AURICA, decedată la data de 16.04.2021, cu ultimul domiciliu în municipiul Câmpina, str. Țițeiului, nr. 16, județul Prahova, sunt somați să se prezinte la sediul acestui birou notarial la data de 19 decembrie 2022, ora 09.00, pentru a participa la succesiunea privind pe defuncta BREZEANU AURICA, decedată la data de 16.04.2021, cu ultimul domiciliu în municipiul Câmpina, str. Țițeiului, nr. 16, județul Prahova.

TOTODATĂ, VĂ INFORMĂM CĂ, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE LA TERMENUL STABILIT NU SE PREZINTĂ NICIUN SUCCESIBIL, SUCCESIUNEA VA FI DECLARATĂ VACANTĂ, TOATE BUNURILE DEFUNCTEI URMÂND SĂ INTRE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA.

14 octombrie 2022

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SPPEH HIDROELECTRICA SA, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reparații disipator de energie baraj Sinaia 0”, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, județul Prahova şi la sediul S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA din municipiul Curtea de Argeș, B-dul Basarabilor, nr.82-84, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00-13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova din municipiul Ploiești, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, jud. Prahova.